servizo de Sms de R

Benvido ao servizo de envío de SMS dende a web de móbilR

Con este servizo poderás enviar SMS dende a web utilizando as funcionalidades de envío masivo (mediante carga de arquivos) ou envío individual (escribindo o texto directamente) e elexir se queres enviar as mensaxes co teu número de teléfono ou utilizando un remitente alfanumérico (combinación de letras e números).


enviar sms

envía un sms dende a web

caixón de saída

consulta os datos do histórico das túas mensaxes